Szkolenia blacharskie dla rzeczoznawców i ubezpieczycieli

Zakres przedmiotowy szkolenia specjalistycznego

 1. Badanie wstępne uszkodzonego pojazdu /z ćwiczeniami/
  • oględziny pojazdu i jego dokładna identyfikacja
  • kwalifikacja uszkodzeń elementów pojazdu do wymiany i do naprawy
 2. Narzędzia i przyrządy specjalistyczne do napraw karoserii samochodowych /prezentacje i ćwiczenia/
  • systemy /ramy/ naprawcze do pojazdów powypadkowych /człony wykonawcze uszkodzeń i człony logistyczne - pomiarowe
  • AUTOROBOTY: B15; B20; B30 z systemem pomiarowym CALIPRE
  • pomiary punktów kontrolnych cyrklem mechanicznym i elektronicznym 300MC z raportem i interpretacją wyników
  • metody i osprzęt do prawidłowego osadzania pojazdu z urządzeniem pomiarowym /zróżnicowane modele osprzętu/
 3. Technologie napraw i ich zespołów po wypadkach i zdarzeniach
  • procesy technologiczne napraw powypadkowych
  • przygotowanie karoserii względnie zespołów do naprawy
  • metody naprawcze konstrukcji i poszyć zewnętrznych /stalowych, aluminiowych, tworzyw sztucznych/
  • przykłady napraw blacharskich szybkich i złożonych
 4. Zagadnienia lakiernictwa renowacyjnego w naprawach powypadkowych /prezentacje i ćwiczenia praktyczne/
  • przygotowanie elementów karoserii do lakierowania po naprawie blacharskiej
  • rodzaje lakierów i metody doboru koloru lakieru /Spektrofotometr oraz mieszalnia i dobór lakieru/
  • praktyczne fazy technologiczne: zabezpieczenie antykorozyjne, szpachlowanie, szlifowanie, gruntowanie, podkładowanie, lakierowanie elementów oddzielnie oraz na nadwoziu
 5. Badanie jakości powłok lakierniczych
  • badanie twardości lakieru /metoda ołówkowa/
  • wady powłok lakierniczych, przyczyny i sposoby usuwania

Program zatwierdzony przez Komitet Organizacji Szkolenia

Galeria zdjęć ze szkoleń dla rzeczoznawców i ubezpieczycieli